Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

29.04.2022
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa- ogłoszenie nr 97879

29.04.2022

Wynik naboru na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa (ogłoszenie nr 96777):

 • Aleksandra Skrzypczyk, Kielce

19.04.2022
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa- ogłoszenie nr 96777

04.03.2022

Wynik naboru na stanowisko młodszy inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji (ogłoszenie nr 90789):

 • bez wyboru kandydata

25.02.2022

Wynik naboru na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji (ogłoszenie nr 90793):

 • Paulina Biskupska - Kielce

12.01.2022

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko młodszy inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 90789


12.01.2022

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 90793


17.11.2021

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2020r. poz.1427 ze zm.) zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze obowiązku dokonania rozbiórki drewnianej szopy gospodarczej - plik docx


20.09.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko młodszy inspektor nadzoru budowlanego w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 84632


20.09.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 84631


20.09.2021

Wynik naboru dotyczący ogłoszenia nr - 82831
Martyna Pawlik - Maleszowa


20.09.2021

Wynik naboru dotyczący ogłoszenia nr - 81731
bez wyboru kandydata


20.09.2021

Wynik naboru dotyczący ogłoszenia nr - 74357
Aleksandra Skrzypczyk - Kielce


20.09.2021

Wynik naboru dotyczący ogłoszenia nr - 72799
Paulina Biskupska - Kielce


13.08.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko referent do spraw: organizacyjno-administracyjnych w wieloosobowe stanowisko do spraw i organizacyjno-administracyjnych - ogłoszenie nr 82831


26.07.2021

OBWIESZCZENIE dotyczące wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny zrealizowanej drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 761 i nr 786 od km: 0+000 do km: 1+122 w msc Piekoszów - pełna treść obwieszczenia


22.07.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na 2 stanowiska inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 81731


02.06.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na 2 stanowiska młodszy inspektor nadzoru budowlanego w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 79197


20.05.2021

W sprawie obowiązku przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach projektu budowlanego zamiennego zrealizowanej drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie nr 761 i 786 od km: 0+000 do km: 1+122 w msc. Piekoszów, gm. Piekoszów, uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie budowy w stosunku do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją Starosty Kieleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/2017, znak: B-II.672.14.2017 z dnia 16.11.2017 r. - treść obwieszczenia


05.03.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko młodszy inspektor nadzoru budowlanego w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 74358


11.02.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 74358


11.02.2021

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - ogłoszenie nr 74357


02.02.2021

KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym - pełna treść komunikatu


31.12.2020

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - ogłoszenie nr 72799


31.12.2020

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 72798


15.12.2020

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH poszukuje kandydata na stanowisko: POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH - szczegóły


06.11.2020

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 70879


17.09.2020

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - ogłoszenie nr 68557


09.06.2020

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach informuje, że dzień 12 czerwca 2020r. (piątek) jest dniem wolnym w zamian za święto 15 sierpnia 2020r. przypadające w sobotę.


29.04.2020

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2020r. do właścicieli i zarządców obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej - treść komunikatu


12.02.2020

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 10.02.2020r. o wydaniu w dniu 10.02.2020r. decyzji, Znak: WINB-WOA.7721.4.2.2020, utrzymującej w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach z dnia 09.02.2020r., Znak: PINB.SO.520.77.2019.7.JaB, nakazującą zaniechania dalszych robót budowlanych związanych z budową dwutorowej linii napowietrznej 110 kV i 15 kV Rożki-Niziny na terenie gmin Nowa Słupia, Łagów i Raków, realizowanych przez inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, na podstawie zgłoszenia dokonanego w Starostwie Powiatowym w Kielcach w dniu 10-10-2017 r. znak: B-II.6743.49.29.2017 - treść obwieszczenia


10.01.2020

OBWIESZCZENIE - informacja o wpłynięciu odwołania od decyzji PINB w Kielcach dot. nakazu zaniechania robót budowlanych związanych z budową linii napowietrznej 110 kV i 15 kV Rożki-Niziny na terenie gmin Nowa Słupia, Łagów i Raków (pełna treść oświadczenia)13.12.2019
OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych związanych z budową linii napowietrznej 110 kV i 15 kV Rożki-Niziny na terenie gmin Nowa Słupia, Łagów i Raków. (pełna treść obwieszczenia)
 

06.10.2019
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020 - treść komunikatu
 

23.04.2019
W dniu 2 maja 2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach będzie zamknięty. Dzień ten będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian Inspektorat będzie otwarty w sobotę 11 maja 2019 r.
 

25.01.2019
Wynik naboru na stanowisko inspektora w wieloosobowym stanowisku do spraw orzecznictwa - (ogłoszenie nr 38076):

Izabela Matysek - Święta Katarzyna


19.11.2018
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji - (ogłoszenie nr 38076)
 

18.11.2018
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych - treść komunikatu
 

03.10.2018
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu samochodu osobowego innej jednostce.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach działając na podstawie §38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania następujący składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Samochód osobowy marki Skoda Fabia

 • rok produkcji 2008
 • pojemność silnika 1198,00 cm3
 • stan techniczny: dobry
 • dodatkowe informacje: benzyna, kolor czerwony, komplet opon zimowych, niewielki przebieg.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy składać do 12 października 2018r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach przy ul. Wrzodowej 44 w Kielcach pokój nr 31 (budynek Starostwa Powiatowego w Kielcach).


05.09.2018
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 - treść komunikatu
 

17.08.2018
Wynik naboru na stanowisko inspektora w wieloosobowym stanowisku do spraw orzecznictwa - (ogłoszenie nr 30491):
 • Martyna Pięta - Kielce

17.07.2018
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Na stronach portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradnik związany z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, zagadnienia dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikacji zawodowych występujących w budownictwie i dziedzinach pokrewnych. Najważniejszym elementem portalu jest jednak interaktywny model budynku, który pozwoli na uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy realizacji różnego rodzaju zamierzeń budowlanych. Głównym założeniem przy tworzeniu portalu było przedstawienie często skomplikowanych treści w sposób zrozumiały dla obywateli.
Link do portalu: https://budowlaneabc.gov.pl


17.07.2018
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - (ogłoszenie nr 30491)


17.07.2018
Wynik naboru na stanowisko referent do spraw organizacyjno-administracyjnych - (ogłoszenie nr 28397):
 • Katarzyna Szlompek - Niestachów

17.07.2018
Wynik naboru na stanowisko inspektora w wieloosobowym stanowisku do spraw orzecznictwa - (ogłoszenie nr 26731):
 • Agnieszka Wieczorska - Kielce

08.06.2018
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referent do spraw organizacyjno-administracyjnych - (ogłoszenie nr 28397 - zobacz szczegóły)
 

09.05.2018
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - (ogłoszenie nr 26731 - zobacz szczegóły)
 

20.04.2018
Zmiana zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która ustanawia dzień 19 maja 2018r. dniem pracy (szczegóły zarządzenia)
 

16.04.2018
Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 04 maja 2018r. jest dniem wolnym od pracy, natomiast dzień 26 maja 2018 jest dniem pracy. - (szczegóły zarządzenia)
 

08.03.2018
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników majątku ruchomego - (szczegóły ogłoszenia)
 

02.12.2017
Wynik naboru na stanowisko inspektora w wieloosobowym stanowisku do spraw orzecznictwa - (ogłoszenie nr 17542)
 • Anna Kolankowska - Tuczępy

08.11.2017
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego - treść komunikatu
 

04.11.2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - (ogłoszenie nr 17542 - zobacz szczegóły)
 

02.11.2017
Wynik naboru na stanowisko inspektora w wieloosobowym stanowisku do spraw orzecznictwa - umowa na zastępstwo (ogłoszenie nr 16000)
 • Martyna Pięta - Kielce

02.10.2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - umowa o pracę (ogłoszenie nr 16001 - zobacz szczegóły)
 

02.10.2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa - umowa na zastępstwo (ogłoszenie nr 16000 - zobacz szczegóły)
 

12.09.2017

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu samochodu osobowego innej jednostce

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach działając na podstawie § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwiecień 2017r. w sprawie sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania, następujący składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Samochód osobowy marki FIAT PANDA - rok produkcji 2004 - pojemność silnika 1242 cm3 - stan techniczny: dobry

-dodatkowe informacje: benzyna, kolor żółty, komplet kół zimowych

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy składać do dnia 19.09.2017 roku na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
25-211 Kielce
ul. Wrzosowa 44.


08.09.2017
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 - treść komunikatu
 

22.08.2017
Wynik naboru na stanowisko referenta w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji (ogłoszenie nr 12820)
 • Patrycja Iwańska - Kielce

07.07.2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

referent w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji (szczegóły ogłoszenia)
 

13.01.2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor w wieloosobowym stanowisku ds.orzecznictwa (szczegóły ogłoszenia)


09.11.2016
ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH poszukuje kandydata na stanowisko:

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH - szczegóły ogłoszenia


27.11.2015
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor w wieloosobowym stanowisku ds.orzecznictwa (szczegóły ogłoszenia)


26.06.2014
Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczący kontroli stanu technicznego placów zabaw (pełna treść komunikatu)
 

23.04.2014
Z dniem 05.05.2014r nastąpi zmiana siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach. W tym dniu Inspektorat rozpocznie działalność w nowym budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ulicy Wrzosowej 44 ( naprzeciwko Castoramy)
 

19.02.2014
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach poszukuje kandydatów na wolne stanowisko pracy:
inspektor nadzoru budowlanego w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwa w wymiarze 1/2 etatu. Ogłoszenie o naborze zawierające wymagania związane ze stanowiskiem pracy oraz dokumenty, które kandydaci winni przedłożyć w ramach rekrutacji zostało opublikowane w internetowej bazie ogłoszeń na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ogłoszenie nr 157926). Termin składania dokumentów upływa w dniu 03.03.2014r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
Data utworzenia:2020-09-17
Data publikacji:2020-09-17
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:2419

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-04-14 11:19:11Marek Piwowarczykprzeniesienie ogłoszeń z 2022 do archiwumArchiwalne ogłoszenia
2021-02-11 09:32:59Marek Piwowarczykprzeniesione 2020Archiwalne ogłoszenia